Cradle to Cradle®

Wat is Cradle to Cradle®

  • Cradle to Cradle® (wieg tot wieg) is een nieuwe kijk op duurzaam ondernemen
  • Het C2C concept: "afval is voedsel"
  • Doel: alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig inzetten in een ander product. Zonder kwaliteitsverlies
  • Hoe: via een oneindige cyclus van biologische en technologische grondstoffen
  • Industriële processen worden opnieuw uitgevonden om energie- en waterverbruik, CO2-afdruk en afval zo sterk mogelijk te reduceren

Cradle to Cradle® in de Desso kunstgrascyclus

Desso’s visie op een schone toekomst

Desso Sports Systems is de eerste kunstgrasleverancier ter wereld die werkt volgens de Cradle to Cradle®-filosofie. Desso sloot daarvoor een overeenkomst met EPEA  en heeft zich toegelegd op eco effectiviteit en eco efficiency.

Ons doel: naast het beste kunstgrasveld ook het beste kunstgrasveld voor mens en milieu maken. Concreet: tegen 2020 al onze kunstgrassystemen 100% Cradle to Cradle®.

Meer over Desso en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Share |